Sonia Sztuba stypendystką projektu „Humaniści na start !”.

Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w naszym województwie. W ramach tego projektu przyznawane są stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe. W obecnym roku szkolnym wśród 65 uczniów szkół podstawowych Czytaj więcej …