Home http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc Mon, 28 Mar 2022 10:35:56 +0200 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl strona@szpitalslaski.pl (Szpital Śląski w Cieszynie) Formularz zgłoszenia zapotrzebowania tłumacza migowego http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc/777-formularz-zgloszenia-zapotrzebowania-tlumacza-migowego http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc/777-formularz-zgloszenia-zapotrzebowania-tlumacza-migowego Formularz zgłoszenia zapotrzebowania tłumacza migowego - plik *.PDF

[ pobierz ]

]]>
zbyszek@netus.pl (Zbigniew Wisełka) dostępność Tue, 02 Feb 2021 06:22:22 +0100
Deklaracja dostępności http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc/775-deklaracja-dostepnosci http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc/775-deklaracja-dostepnosci
 • Wstęp Deklaracji:

 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie o nazwie „Szpital Śląski w Cieszynie” www.szpitalslaski.pl

  1. Data publikacji i aktualizacji:

  Data publikacji strony internetowej: 2015-03-23

  Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14

  1. Status pod względem zgodności z ustawą:

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

  1. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-30.

  2. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

  3. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-12-30.

  1. Skróty klawiaturowe:

  ]]>
  zbyszek@netus.pl (Zbigniew Wisełka) dostępność Thu, 21 Jan 2021 06:57:42 +0100