Home http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc 2022-03-28T10:35:57+02:00 Szpital Śląski w Cieszynie strona@szpitalslaski.pl Joomla! - Open Source Content Management Formularz zgłoszenia zapotrzebowania tłumacza migowego 2021-02-02T06:22:22+01:00 2021-02-02T06:22:22+01:00 http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc/777-formularz-zgloszenia-zapotrzebowania-tlumacza-migowego Zbigniew Wisełka zbyszek@netus.pl <p>Formularz zgłoszenia zapotrzebowania tłumacza migowego - plik *.PDF</p> <p style="text-align: center;">[ <a href="http://szpitalslaski.pl/images/pliki/dostepnosc/formularz-tlumacz-migowy.pdf">pobierz</a> ]</p> <p>Formularz zgłoszenia zapotrzebowania tłumacza migowego - plik *.PDF</p> <p style="text-align: center;">[ <a href="http://szpitalslaski.pl/images/pliki/dostepnosc/formularz-tlumacz-migowy.pdf">pobierz</a> ]</p> Deklaracja dostępności 2021-01-21T06:57:42+01:00 2021-01-21T06:57:42+01:00 http://szpitalslaski.pl/index.php/67-dostepnosc/775-deklaracja-dostepnosci Zbigniew Wisełka zbyszek@netus.pl <ol> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Wstęp Deklaracji:</b></span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.</span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie o nazwie „Szpital Śląski w Cieszynie” www.szpitalslaski.pl</span></span></p> <ol start="2"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Data publikacji i aktualizacji:</b></span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Data publikacji strony internetowej: 2015-03-23</span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14</span></span></p> <ol start="3"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Status pod względem zgodności z ustawą:</b></span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</span></span></p> <ul> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,</span></span></p> </li> </ul> <ol start="4"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:</b></span></span></p> </li> </ol><ol> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-30.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-12-30.</span></span></p> </li> </ol><ol start="5"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Skróty klawiaturowe:</b></span></span></p> </li> </ol> <ol> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Wstęp Deklaracji:</b></span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.</span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie o nazwie „Szpital Śląski w Cieszynie” www.szpitalslaski.pl</span></span></p> <ol start="2"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Data publikacji i aktualizacji:</b></span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Data publikacji strony internetowej: 2015-03-23</span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14</span></span></p> <ol start="3"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Status pod względem zgodności z ustawą:</b></span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</span></span></p> <ul> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,</span></span></p> </li> </ul> <ol start="4"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:</b></span></span></p> </li> </ol><ol> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-30.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-12-30.</span></span></p> </li> </ol><ol start="5"> <li> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Skróty klawiaturowe:</b></span></span></p> </li> </ol>