Home http://szpitalslaski.pl/index.php/55-fundusze-zewnetrzne-sor-ladowisko 2022-03-28T10:33:37+02:00 Szpital Śląski w Cieszynie strona@szpitalslaski.pl Joomla! - Open Source Content Management DOPOSAŻENIE ZZOZ W CIESZYNIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 2021-02-25T10:36:53+01:00 2021-02-25T10:36:53+01:00 http://szpitalslaski.pl/index.php/55-fundusze-zewnetrzne-sor-ladowisko/782-doposazenie-zzoz-w-cieszynie-w-zakresie-niezbednym-do-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19 Beata beatasikora1@poczta.onet.pl <p><img src="http://szpitalslaski.pl/images/pliki/Logotypy_POIS.jpg" alt="Logotypy POIS" /></p> <p>Tytuł: Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19<br />Numer: POIS.09.02.00-00-0200/21<br />Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br />Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia<br />Koszt całkowity: 1 883 680,00 zł<br />Dofinansowanie UE: 1 601 128,00 zł<br />Termin podpisania umowy: 17.02.2021 r.<br /><br /></p> <p><strong>Cel:</strong> Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia ZZOZ w Cieszynie w zakresie niezbędnym do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji. Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym w szpitalu, który decyzją Wojewody Śląskiego stał się szpitalem zakaźnym.</p> <p><strong>Opis projektu:</strong> Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji.<br />W ramach projektu zakupiony zostanie brakujący sprzęt medyczny , środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji, pozwalający na przyjęcie jednocześnie znacznie zwiększonej liczby pacjentów, co jest związane z poleceniem zwiększenia liczby łóżek „covidowych”, a także rosnącym napływem pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu rozwoju COVID-19. Łóżka „zakaźne” znajdują się w naszym szpitalu w dwóch oddzielnych lokalizacjach, stąd w związku ze zwiększeniem liczby łóżek konieczne jest doposażenie, które będzie dostępne w obu miejscach, bez konieczności jego przewożenia, co umożliwi lepszą opiekę nad pacjentem i zapewni odpowiednie warunki pracy dla personelu. <br />Zakup ww. wyrobów medycznych wynika z konieczności dostosowania się szpitala do bieżącej sytuacji i nałożonych na szpital obowiązków - są to więc realne potrzeby wynikające ze stanu pandemii, a całość wnioskowanego wyposażenia jest związana z diagnostyką i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i wpisuje się w katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią.<br />Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym w szpitalu, który decyzją Wojewody Śląskiego stał się szpitalem zakaźnym. Część sprzętu do dezynfekcji będzie umiejscowiona w centralnej steryzlizatornii i dziale higieny. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego przedmiot projektu będzie wykorzystywany w bieżącej działalności szpitala, finansowanej ze środków publicznych, w ramach kontraktu z NFZ.</p> <p><strong>Zakres:</strong> zakup sprzętu medycznego, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup sprzętu do dezynfekcji.</p> <p><strong>Zgłaszanie nieprawidłowości:</strong><br />Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://szpitalslaski.pl/images/pliki/Logotypy_POIS.jpg" alt="Logotypy POIS" /></p> <p>Tytuł: Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19<br />Numer: POIS.09.02.00-00-0200/21<br />Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br />Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia<br />Koszt całkowity: 1 883 680,00 zł<br />Dofinansowanie UE: 1 601 128,00 zł<br />Termin podpisania umowy: 17.02.2021 r.<br /><br /></p> <p><strong>Cel:</strong> Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia ZZOZ w Cieszynie w zakresie niezbędnym do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji. Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym w szpitalu, który decyzją Wojewody Śląskiego stał się szpitalem zakaźnym.</p> <p><strong>Opis projektu:</strong> Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji.<br />W ramach projektu zakupiony zostanie brakujący sprzęt medyczny , środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji, pozwalający na przyjęcie jednocześnie znacznie zwiększonej liczby pacjentów, co jest związane z poleceniem zwiększenia liczby łóżek „covidowych”, a także rosnącym napływem pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu rozwoju COVID-19. Łóżka „zakaźne” znajdują się w naszym szpitalu w dwóch oddzielnych lokalizacjach, stąd w związku ze zwiększeniem liczby łóżek konieczne jest doposażenie, które będzie dostępne w obu miejscach, bez konieczności jego przewożenia, co umożliwi lepszą opiekę nad pacjentem i zapewni odpowiednie warunki pracy dla personelu. <br />Zakup ww. wyrobów medycznych wynika z konieczności dostosowania się szpitala do bieżącej sytuacji i nałożonych na szpital obowiązków - są to więc realne potrzeby wynikające ze stanu pandemii, a całość wnioskowanego wyposażenia jest związana z diagnostyką i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i wpisuje się w katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią.<br />Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym w szpitalu, który decyzją Wojewody Śląskiego stał się szpitalem zakaźnym. Część sprzętu do dezynfekcji będzie umiejscowiona w centralnej steryzlizatornii i dziale higieny. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego przedmiot projektu będzie wykorzystywany w bieżącej działalności szpitala, finansowanej ze środków publicznych, w ramach kontraktu z NFZ.</p> <p><strong>Zakres:</strong> zakup sprzętu medycznego, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup sprzętu do dezynfekcji.</p> <p><strong>Zgłaszanie nieprawidłowości:</strong><br />Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.</p> <p>&nbsp;</p> MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SOR 2018-01-03T08:16:22+01:00 2018-01-03T08:16:22+01:00 http://szpitalslaski.pl/index.php/55-fundusze-zewnetrzne-sor-ladowisko/455-modernizacja-i-doposazenie-sor Beata beatasikora1@poczta.onet.pl <p><img src="http://szpitalslaski.pl/images/rebanr/Logotypy_POIS.jpg" alt="Logotypy POIS" /></p> <p><strong>Tytuł:</strong> Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w&nbsp;Cieszynie<br />Numer: POIS.09.01.00-00-0213/17<br /><strong>Program:</strong> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br /><strong>Instytucja Pośrednicząca:</strong> Ministerstwo Zdrowia<br /><strong>Koszt całkowity:</strong> 1 395 038,52 zł<br /><strong>Dofinansowanie:</strong> 1 185 782,74 zł<br /><strong>Termin podpisania umowy:</strong> 29.11.2017<br />Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia 10% wkładu własnego.</p> <p><strong>Cel:</strong> poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego przez modernizację i&nbsp;doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.</p> <p><strong>Zakres:</strong> modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zakup niezbędnych urządzeń medycznych oraz wyposażenia oddziału. Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych.</p> <p><strong>Planowane efekty:</strong> dostęp do wysokiej jakości usług medycznych przez możliwość korzystania z&nbsp;nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Doposażenie w nowoczesne urządzenia i wyroby medyczne, podnoszące jakość opieki nad pacjentem w oddziale oraz wykonanie prac modernizacyjno-remontowych, jako inwestycja w zakresie poprawy wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych pozwoli na zapewnienie niezbędnej opieki medycznej na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.</p> <p><strong>Zgłaszanie nieprawidłowości:</strong><br />Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.<br />&nbsp;<br />Informacje w mediach dotyczące projektu:</p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Cieszyn-Szpital-Slaski-cieszy-sie-zmodernizowanym-SOR-em,188642,5.html">http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Cieszyn-Szpital-Slaski-cieszy-sie-zmodernizowanym-SOR-em,188642,5.html</a></p> <p><a href="http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,39585,modernizacja-za-ponad-milion.html">http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,39585,modernizacja-za-ponad-milion.html</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sor"> http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sorhttp://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sor</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-SOR,179912,3.html"><strong> http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-SOR,179912,3.html</strong></a></p> <p><a href="http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,22847817,ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego.html?disableRedirects=true">http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,22847817,ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego.html?disableRedirects=true</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/modernizacja-sor-za-15-mln-zl">http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/modernizacja-sor-za-15-mln-zl</a></p> <p><a href="https://www.radio.katowice.pl/zobacz,39423,SOR-po-remoncie-audio-foto-.html#.W814mvmYS9I">https://www.radio.katowice.pl/zobacz,39423,SOR-po-remoncie-audio-foto-.html#.W814mvmYS9I</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/15-miliona-na-modernizacje-sor-szpitala-slaskiego,54194">https://wiadomosci.ox.pl/15-miliona-na-modernizacje-sor-szpitala-slaskiego,54194</a></p> <p><a href="https://sci24.pl/modernizacja-sor-szpitala-slaskiego-warta-blisko-15-miliona-zlotych/">https://sci24.pl/modernizacja-sor-szpitala-slaskiego-warta-blisko-15-miliona-zlotych/</a></p> <p><a href="https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/4157-sor-cieszynskiego-szpitala-po-duzej-modernizacji">https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/4157-sor-cieszynskiego-szpitala-po-duzej-modernizacji</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Wyposażenie oddziału zakupione w ramach projektu oraz prace modernizacyjne:</p> <p><a href="http://szpitalslaski.pl/images/stories/2018/modernizacja_sor/IMG_7949.jpg"> {gallery}2018/modernizacja_sor{/gallery} </a></p> <p>&nbsp;{youtube}VJiyj-s2Yas|600|450|1{/youtube}</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://szpitalslaski.pl/images/rebanr/Logotypy_POIS.jpg" alt="Logotypy POIS" /></p> <p><strong>Tytuł:</strong> Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w&nbsp;Cieszynie<br />Numer: POIS.09.01.00-00-0213/17<br /><strong>Program:</strong> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br /><strong>Instytucja Pośrednicząca:</strong> Ministerstwo Zdrowia<br /><strong>Koszt całkowity:</strong> 1 395 038,52 zł<br /><strong>Dofinansowanie:</strong> 1 185 782,74 zł<br /><strong>Termin podpisania umowy:</strong> 29.11.2017<br />Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia 10% wkładu własnego.</p> <p><strong>Cel:</strong> poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego przez modernizację i&nbsp;doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.</p> <p><strong>Zakres:</strong> modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zakup niezbędnych urządzeń medycznych oraz wyposażenia oddziału. Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych.</p> <p><strong>Planowane efekty:</strong> dostęp do wysokiej jakości usług medycznych przez możliwość korzystania z&nbsp;nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Doposażenie w nowoczesne urządzenia i wyroby medyczne, podnoszące jakość opieki nad pacjentem w oddziale oraz wykonanie prac modernizacyjno-remontowych, jako inwestycja w zakresie poprawy wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych pozwoli na zapewnienie niezbędnej opieki medycznej na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.</p> <p><strong>Zgłaszanie nieprawidłowości:</strong><br />Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.<br />&nbsp;<br />Informacje w mediach dotyczące projektu:</p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Cieszyn-Szpital-Slaski-cieszy-sie-zmodernizowanym-SOR-em,188642,5.html">http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Cieszyn-Szpital-Slaski-cieszy-sie-zmodernizowanym-SOR-em,188642,5.html</a></p> <p><a href="http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,39585,modernizacja-za-ponad-milion.html">http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,39585,modernizacja-za-ponad-milion.html</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sor"> http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sorhttp://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sor</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-SOR,179912,3.html"><strong> http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-SOR,179912,3.html</strong></a></p> <p><a href="http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,22847817,ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego.html?disableRedirects=true">http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,22847817,ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego.html?disableRedirects=true</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/modernizacja-sor-za-15-mln-zl">http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/modernizacja-sor-za-15-mln-zl</a></p> <p><a href="https://www.radio.katowice.pl/zobacz,39423,SOR-po-remoncie-audio-foto-.html#.W814mvmYS9I">https://www.radio.katowice.pl/zobacz,39423,SOR-po-remoncie-audio-foto-.html#.W814mvmYS9I</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/15-miliona-na-modernizacje-sor-szpitala-slaskiego,54194">https://wiadomosci.ox.pl/15-miliona-na-modernizacje-sor-szpitala-slaskiego,54194</a></p> <p><a href="https://sci24.pl/modernizacja-sor-szpitala-slaskiego-warta-blisko-15-miliona-zlotych/">https://sci24.pl/modernizacja-sor-szpitala-slaskiego-warta-blisko-15-miliona-zlotych/</a></p> <p><a href="https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/4157-sor-cieszynskiego-szpitala-po-duzej-modernizacji">https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/4157-sor-cieszynskiego-szpitala-po-duzej-modernizacji</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Wyposażenie oddziału zakupione w ramach projektu oraz prace modernizacyjne:</p> <p><a href="http://szpitalslaski.pl/images/stories/2018/modernizacja_sor/IMG_7949.jpg"> {gallery}2018/modernizacja_sor{/gallery} </a></p> <p>&nbsp;{youtube}VJiyj-s2Yas|600|450|1{/youtube}</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> BUDOWA LĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH 2017-01-02T08:11:40+01:00 2017-01-02T08:11:40+01:00 http://szpitalslaski.pl/index.php/55-fundusze-zewnetrzne-sor-ladowisko/313-budowa-ladowiska Beata beatasikora1@poczta.onet.pl <p style="text-align: center;"><img src="http://szpitalslaski.pl/images/rebanr/Logotypy_POIS.jpg" alt="Logotypy POIS" /></p> <p><strong>Tytuł projektu:</strong> Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z doposażeniem Oddziału<br /><strong>Nr projektu:</strong> POIS.09.01.00-00-0072/16<br /><strong>Kwota dofinansowania (EFRR):</strong> 4 752 185, 27 zł</p> <p><strong>Cel ogólny projektu:</strong> Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym (w tym ratownictwa medycznego), które zwiększą dostępność do profesjonalnej opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców i przyczynią się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.</p> <p><strong>Cel bezpośredni projektu:</strong> Osiągnięcie pełnej funkcjonalności i dostosowanie do wymogów prawnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w tym: zwiększenie dostępności do SOR (poprzez zapewnienie usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu) dzięki budowie lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami prawa, a także doposażenie SOR w nowoczesny aparat rentgenowski, USG i niezbędny sprzęt tworzący 3 stanowiska intensywnej terapii w ramach Oddziału.</p> <p><strong>Planowane efekty:</strong><br />zwiększenie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego przez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego,<br />podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz przebywających w tym rejonie turystów przez stworzenie warunków dających możliwość podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia,<br />osiągnięcie odpowiednich warunków infrastrukturalnych w zakresie przemieszczania chorych i ofiar zdarzeń nagłych w tym wypadków, wymagających natychmiastowej i pilnej opieki zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, a także wysokiej jakości badań diagnostycznych,<br />wskaźnik rezultatu „Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem" w ZZOZ w Cieszynie, 1 rok po zakończeniu projektu wzrośnie o 50 osób w stosunku do roku 2015, czyli wyniesie 45 177 osób.</p> <p><strong>Zgłaszanie nieprawidłowości:</strong><br />Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie <a href="https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/">https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informacje w mediach dotyczące projektu:</p> <p><a href="https://www.radio.katowice.pl/zobacz,43725,Powstaje-ladowisko-na-dachu-szpitala-Ostatni-etap-prac.html">https://www.radio.katowice.pl/zobacz,43725,Powstaje-ladowisko-na-dachu-szpitala-Ostatni-etap-prac.html</a></p> <p><a href="http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/cieszyn-trwa-budowa-ladowiska-na-dachu-szpitala-zdjecia,5080943,artgal,t,id,tm.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/cieszyn-trwa-budowa-ladowiska-na-dachu-szpitala-zdjecia,5080943,artgal,t,id,tm.html</a></p> <p><a href="https://tvs.pl/informacje/ladowisko-dla-smiglowcow-powstaje-na-dachu-szpitala-slaskiego-foto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://tvs.pl/informacje/ladowisko-dla-smiglowcow-powstaje-na-dachu-szpitala-slaskiego-foto/</a></p> <p><a href="https://dziennikzachodni.pl/w-cieszynie-powstaje-ladowisko-dla-helikopterow-na-dachu-szpitala-tak-wyglada-plac-budowy-zdjecia/ar/c1-14045859">https://dziennikzachodni.pl/w-cieszynie-powstaje-ladowisko-dla-helikopterow-na-dachu-szpitala-tak-wyglada-plac-budowy-zdjecia/ar/c1-14045859</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-bedzie-mial-ladowisko-i-nie-straci-kontraktu-na-SOR,193680,3.html">http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-bedzie-mial-ladowisko-i-nie-straci-kontraktu-na-SOR,193680,3.html</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej,57100">https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej,57100</a></p> <p><a href="http://www.beskidnews.pl/news/1495-budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej">http://www.beskidnews.pl/news/1495-budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej</a></p> <p><a href="http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,24624123,szpital-slaski-mogl-stracic-kontrakt-na-sor-zbudowali.html">http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,24624123,szpital-slaski-mogl-stracic-kontrakt-na-sor-zbudowali.html</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-postepuje-55923,55923">https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-postepuje-55923,55923</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/to-juz-pewne-bedzie-ladowisko-na-dachu-szpitala,53357">https://wiadomosci.ox.pl/to-juz-pewne-bedzie-ladowisko-na-dachu-szpitala,53357</a></p> <p><a>http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34995,ladowisko-za-rok.html</a></p> <p><a>http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-bedzie-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-lskiego</a></p> <p><a>http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn/a/szpital-slaski-w-cieszynie-z-ladowiskiem-dla-helikopterow,10707046/</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-tak-bedzie-wygladac,165938,3.html">http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-tak-bedzie-wygladac,165938,3.html</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-lotnisko-lub-ladowisko-od-2017-roku">http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-lotnisko-lub-ladowisko-od-2017-roku</a></p> <p><a>http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/samorzad-zainwestuje-w-ldowisko-dla-helikopterow</a></p> <p><a>http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn/a/cieszyn-konieczne-ladowisko-inaczej-szpital-straci-sor,9806841/</a></p> <p><a>http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/ladowisko-dla-helikopterow-powstanie-w-cieszynie,3873102,art,t,id,tm.html</a></p> <p><a href="http://szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/474-nowoczesny-sprzet-wart-2-5-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala-slaskiego">http://www.szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/474-nowoczesny-sprzet-wart-2-5-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala-slaskiego</a></p> <p><a href="https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/2373-cieszynski-szpital-z-nowym-sprzetem-za-2-mln">https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/2373-cieszynski-szpital-z-nowym-sprzetem-za-2-mln</a></p> <p><a href="https://www.radio90.pl/stworzenie-ladowiska-dla-smiglowcow-w-cieszynskim-szpitalu-bedzie-drozsze-niz-zakladano.html">https://www.radio90.pl/stworzenie-ladowiska-dla-smiglowcow-w-cieszynskim-szpitalu-bedzie-drozsze-niz-zakladano.html</a></p> <p><a href="http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,12596,konferencja-prasowa-w-szpitalu-slaskim.html">http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,12596,konferencja-prasowa-w-szpitalu-slaskim.html</a></p> <p><a href="http://telewizja.ox.pl/wideo,40199,zmodernizowany-sor.html">http://telewizja.ox.pl/wideo,40199,zmodernizowany-sor.html</a></p> <p><a href="http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nowy-sprzet-juz-dziala-kosztowal-ponad-2-miliony/36720">http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nowy-sprzet-juz-dziala-kosztowal-ponad-2-miliony/36720</a></p> <p><a href="https://www.radio.katowice.pl/zobacz,34992,Dofinansowanie-dla-szpitala-Modernizacja-oddzialu-ratunkowego-audio-foto-.html#.Wpkw69p774Y">https://www.radio.katowice.pl/zobacz,34992,Dofinansowanie-dla-szpitala-Modernizacja-oddzialu-ratunkowego-audio-foto-.html#.Wpkw69p774Y</a></p> <p><a href="https://sci24.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-w-szpitalu-slaskim-z-nowoczesnym-rtg-nowym-usg-i-sala-wstepnej-intensywnej-terapii/">https://sci24.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-w-szpitalu-slaskim-z-nowoczesnym-rtg-nowym-usg-i-sala-wstepnej-intensywnej-terapii/</a></p> <p><a href="http://www.dziennikzachodni.pl/zdrowie/a/szpital-slaski-w-cieszynie-ma-oddzial-ratunkowy-ze-sprzetem-za-2-mln-zl-choc-ciagle-bez-ladowiska-dla-helikopterow,12974518/">http://www.dziennikzachodni.pl/zdrowie/a/szpital-slaski-w-cieszynie-ma-oddzial-ratunkowy-ze-sprzetem-za-2-mln-zl-choc-ciagle-bez-ladowiska-dla-helikopterow,12974518/</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/szpital-slaski-z-nowoczesnym-sprzetem">http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/szpital-slaski-z-nowoczesnym-sprzetem</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-ma-nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-i-plany-rozbudowy">http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-ma-nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-i-plany-rozbudowy</a>,181785,3.html</p> <p><a href="http://www.beskidzka24.pl/artykul">http://www.beskidzka24.pl/artykul</a>,nowy_sprzet_w_cieszynskim_szpitalu,62784.html</p> <p><a href="http://radioem.pl/doc/4533230.W-Cieszynie-bedzie-mogl-ladowac-LPR">http://radioem.pl/doc/4533230.W-Cieszynie-bedzie-mogl-ladowac-LPR</a></p> <p><a href="http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7">http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7</a>,88025,23091963,nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala.html</p> <p>&nbsp;{youtube}1SbG0jK28zM{/youtube}</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://szpitalslaski.pl/images/rebanr/Logotypy_POIS.jpg" alt="Logotypy POIS" /></p> <p><strong>Tytuł projektu:</strong> Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z doposażeniem Oddziału<br /><strong>Nr projektu:</strong> POIS.09.01.00-00-0072/16<br /><strong>Kwota dofinansowania (EFRR):</strong> 4 752 185, 27 zł</p> <p><strong>Cel ogólny projektu:</strong> Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym (w tym ratownictwa medycznego), które zwiększą dostępność do profesjonalnej opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców i przyczynią się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.</p> <p><strong>Cel bezpośredni projektu:</strong> Osiągnięcie pełnej funkcjonalności i dostosowanie do wymogów prawnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w tym: zwiększenie dostępności do SOR (poprzez zapewnienie usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu) dzięki budowie lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami prawa, a także doposażenie SOR w nowoczesny aparat rentgenowski, USG i niezbędny sprzęt tworzący 3 stanowiska intensywnej terapii w ramach Oddziału.</p> <p><strong>Planowane efekty:</strong><br />zwiększenie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego przez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego,<br />podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz przebywających w tym rejonie turystów przez stworzenie warunków dających możliwość podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia,<br />osiągnięcie odpowiednich warunków infrastrukturalnych w zakresie przemieszczania chorych i ofiar zdarzeń nagłych w tym wypadków, wymagających natychmiastowej i pilnej opieki zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, a także wysokiej jakości badań diagnostycznych,<br />wskaźnik rezultatu „Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem" w ZZOZ w Cieszynie, 1 rok po zakończeniu projektu wzrośnie o 50 osób w stosunku do roku 2015, czyli wyniesie 45 177 osób.</p> <p><strong>Zgłaszanie nieprawidłowości:</strong><br />Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie <a href="https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/">https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informacje w mediach dotyczące projektu:</p> <p><a href="https://www.radio.katowice.pl/zobacz,43725,Powstaje-ladowisko-na-dachu-szpitala-Ostatni-etap-prac.html">https://www.radio.katowice.pl/zobacz,43725,Powstaje-ladowisko-na-dachu-szpitala-Ostatni-etap-prac.html</a></p> <p><a href="http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/cieszyn-trwa-budowa-ladowiska-na-dachu-szpitala-zdjecia,5080943,artgal,t,id,tm.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/cieszyn-trwa-budowa-ladowiska-na-dachu-szpitala-zdjecia,5080943,artgal,t,id,tm.html</a></p> <p><a href="https://tvs.pl/informacje/ladowisko-dla-smiglowcow-powstaje-na-dachu-szpitala-slaskiego-foto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://tvs.pl/informacje/ladowisko-dla-smiglowcow-powstaje-na-dachu-szpitala-slaskiego-foto/</a></p> <p><a href="https://dziennikzachodni.pl/w-cieszynie-powstaje-ladowisko-dla-helikopterow-na-dachu-szpitala-tak-wyglada-plac-budowy-zdjecia/ar/c1-14045859">https://dziennikzachodni.pl/w-cieszynie-powstaje-ladowisko-dla-helikopterow-na-dachu-szpitala-tak-wyglada-plac-budowy-zdjecia/ar/c1-14045859</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-bedzie-mial-ladowisko-i-nie-straci-kontraktu-na-SOR,193680,3.html">http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-bedzie-mial-ladowisko-i-nie-straci-kontraktu-na-SOR,193680,3.html</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej,57100">https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej,57100</a></p> <p><a href="http://www.beskidnews.pl/news/1495-budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej">http://www.beskidnews.pl/news/1495-budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej</a></p> <p><a href="http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,24624123,szpital-slaski-mogl-stracic-kontrakt-na-sor-zbudowali.html">http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,24624123,szpital-slaski-mogl-stracic-kontrakt-na-sor-zbudowali.html</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-postepuje-55923,55923">https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-postepuje-55923,55923</a></p> <p><a href="https://wiadomosci.ox.pl/to-juz-pewne-bedzie-ladowisko-na-dachu-szpitala,53357">https://wiadomosci.ox.pl/to-juz-pewne-bedzie-ladowisko-na-dachu-szpitala,53357</a></p> <p><a>http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34995,ladowisko-za-rok.html</a></p> <p><a>http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-bedzie-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-lskiego</a></p> <p><a>http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn/a/szpital-slaski-w-cieszynie-z-ladowiskiem-dla-helikopterow,10707046/</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-tak-bedzie-wygladac,165938,3.html">http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-tak-bedzie-wygladac,165938,3.html</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-lotnisko-lub-ladowisko-od-2017-roku">http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-lotnisko-lub-ladowisko-od-2017-roku</a></p> <p><a>http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/samorzad-zainwestuje-w-ldowisko-dla-helikopterow</a></p> <p><a>http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn/a/cieszyn-konieczne-ladowisko-inaczej-szpital-straci-sor,9806841/</a></p> <p><a>http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/ladowisko-dla-helikopterow-powstanie-w-cieszynie,3873102,art,t,id,tm.html</a></p> <p><a href="http://szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/474-nowoczesny-sprzet-wart-2-5-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala-slaskiego">http://www.szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/474-nowoczesny-sprzet-wart-2-5-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala-slaskiego</a></p> <p><a href="https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/2373-cieszynski-szpital-z-nowym-sprzetem-za-2-mln">https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/2373-cieszynski-szpital-z-nowym-sprzetem-za-2-mln</a></p> <p><a href="https://www.radio90.pl/stworzenie-ladowiska-dla-smiglowcow-w-cieszynskim-szpitalu-bedzie-drozsze-niz-zakladano.html">https://www.radio90.pl/stworzenie-ladowiska-dla-smiglowcow-w-cieszynskim-szpitalu-bedzie-drozsze-niz-zakladano.html</a></p> <p><a href="http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,12596,konferencja-prasowa-w-szpitalu-slaskim.html">http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,12596,konferencja-prasowa-w-szpitalu-slaskim.html</a></p> <p><a href="http://telewizja.ox.pl/wideo,40199,zmodernizowany-sor.html">http://telewizja.ox.pl/wideo,40199,zmodernizowany-sor.html</a></p> <p><a href="http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nowy-sprzet-juz-dziala-kosztowal-ponad-2-miliony/36720">http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nowy-sprzet-juz-dziala-kosztowal-ponad-2-miliony/36720</a></p> <p><a href="https://www.radio.katowice.pl/zobacz,34992,Dofinansowanie-dla-szpitala-Modernizacja-oddzialu-ratunkowego-audio-foto-.html#.Wpkw69p774Y">https://www.radio.katowice.pl/zobacz,34992,Dofinansowanie-dla-szpitala-Modernizacja-oddzialu-ratunkowego-audio-foto-.html#.Wpkw69p774Y</a></p> <p><a href="https://sci24.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-w-szpitalu-slaskim-z-nowoczesnym-rtg-nowym-usg-i-sala-wstepnej-intensywnej-terapii/">https://sci24.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-w-szpitalu-slaskim-z-nowoczesnym-rtg-nowym-usg-i-sala-wstepnej-intensywnej-terapii/</a></p> <p><a href="http://www.dziennikzachodni.pl/zdrowie/a/szpital-slaski-w-cieszynie-ma-oddzial-ratunkowy-ze-sprzetem-za-2-mln-zl-choc-ciagle-bez-ladowiska-dla-helikopterow,12974518/">http://www.dziennikzachodni.pl/zdrowie/a/szpital-slaski-w-cieszynie-ma-oddzial-ratunkowy-ze-sprzetem-za-2-mln-zl-choc-ciagle-bez-ladowiska-dla-helikopterow,12974518/</a></p> <p><a href="http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/szpital-slaski-z-nowoczesnym-sprzetem">http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/szpital-slaski-z-nowoczesnym-sprzetem</a></p> <p><a href="http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-ma-nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-i-plany-rozbudowy">http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-ma-nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-i-plany-rozbudowy</a>,181785,3.html</p> <p><a href="http://www.beskidzka24.pl/artykul">http://www.beskidzka24.pl/artykul</a>,nowy_sprzet_w_cieszynskim_szpitalu,62784.html</p> <p><a href="http://radioem.pl/doc/4533230.W-Cieszynie-bedzie-mogl-ladowac-LPR">http://radioem.pl/doc/4533230.W-Cieszynie-bedzie-mogl-ladowac-LPR</a></p> <p><a href="http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7">http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7</a>,88025,23091963,nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala.html</p> <p>&nbsp;{youtube}1SbG0jK28zM{/youtube}</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>